Jumat, 23 Agustus, 2019
Informasi Damai
bumi nkri

bumi nkri

Rahmat Islam di Bumi NKRI

Suara Kita
Islam berada di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rahmat Allah yang tiada tara. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, dan agama. Sementara, Islam merupakan agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakatnya. Dan, di dalam agama Islam mengajarkan sifat rahmat (kasih sayang) baik kepada sesama umat beragama ataupun atar umat beragama. Lebih dari itu, agama Islam juga mengajarkan sifat rahmat kepada seluruh alam raya. Islam ...
Read more 0
Translate »