Jumat, 27 Mei, 2022
Informasi Damai
Archives by: Muallifah

Muallifah

0 comments

Muallifah Posts

Zakat Fitrah: Melatih Kepekaan Umat Islam di Tengah Covid-19

Zakat Fitrah: Melatih Kepekaan Umat Islam di Tengah Covid-19
Suara Kita
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh seseorang yang memeluk agama Islam. Dalam hal ini, zakat memiliki banyak macam, diantaranya: zakat fitrah, zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat wang simpanan dan zakat dalam harta yang lain. Mengenai persoalan tersebut, Allah juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah: “Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk ...
Read more 0